Przykładowe prezentacje maturalne


Poniżej udostępniamy Wam darmowe prezentacje maturalne, które zostały przygotowane przez naszą firmę. Możesz zapoznać się ze strukturą, treścią i kompozycją poszczególnych prac. Być może efekty naszej współpracy z maturzystami z poprzednich lat natchną Cię do realizacji własnego tematu.


Problem dyskryminacji przedstawicieli innych kultur (lub wyznań). Zanalizuj sposób jego przedstawiania i funkcję w wybranych tekstach kultury w tym literackich.


Jak cierpienie wpływa na człowieka? Przedstaw obraz cierpienia w literaturze różnych epok.

Słowo o polskich poetach niepokornych - omów temat na wybranych przykładach.


Antysemityzm i asymilacja. Analizując wybrane utwory literackie i dzieła sztuki przedstaw relacje Żydów i innymi nacjami w dziejach ludzkości.


Skandale i prowokacje literackie. Omów temat odwołując się do biografii i twórczości wybranych autorów.